Upravljanje znamk in znamčenje – Brand Management

Znamke, tako korporativne kot blagovne, so kljub nekaterim žgočim dilemam o njihovi resnični vlogi in pomembnosti, postale sinonim najtesnejše vezi med ponudniki in odjemalci. Postale so tržna oseba, ki s svojo jasno zgrajeno osebnostjo in edinstveno identiteto skrbi, da je zadovoljen njen sleherni deležnik. Znamka je postala epicenter celotnega poslovanja. Od nje so odvisni prav vsi zaposleni, dobavitelji, posredniki, včasih celotna družba vključno z državo. Velike odločitve se dogajajo predvsem zaradi znamk, veliki prevzemi, nakupi, združevanja se obravnavajo predvsem s stališča vrednosti znamk. Znamke so postavka v bilancah podjetij in predmet velikih pravniških poslov.

Dobro upravljanje znamke zagotavlja dober finančni izplen in dolgoročno stabilnost posla ter posledično možnost vlaganja v razvoj, inovativnost, prodornejđše komuniciranje in ustvarjanje želene percepcije. Zdi se, da nas razvoj in čas prehitevata in da mnoge znamke ne uspevajo slediti vsem spremembam, ki jih doživlja svet. V svetu uporabljajo nove metodologije in koncepte tako pri opredeljevanju vsebine znamke kot pri ciljanju potencialnih odjemalcev in tudi pri komunikacijskih poteh in ključnih sporočilih svoje znamke. Vse to ponujamo na naših usposabljanjih.