Executive programi

Vpetost posla, dnevna problematika, velike odgovornosti in dnevno pomembne odločitve zahtevajo od najbolj odgovornih ljudi:

 • suverenost
 • strokovnost in znanje
 • primerno podjetniško kulturo

Zato smo za predsednike družb, člane uprav, predsednike in člane nadzornih svetov, izvršne direktorje, menedžerske time v vladi, neprofitnih organizacijah, ipd. oblikovali posebno obliko svetovanja. Ta je zasnovana tako, da se osredotoča na reševanje njim specifičnih problemov in izzivov in jim nudi edinstveno obliko nadgrajevanja znanja in nov pogled v vse aspekte posla – skozi prizmo vseh vrst tržnih znamk, tako korporativne kot blagovnih in storitvenih.

Primeri vsebin, ki jih pokrivamo:

 • Znamčenje in uporaba znamke v vseh sferah posla
 • Korporativna znamka, blagovne in storitvene znamke
 • B2B in B2C znamčenje
 • Vrednotenje znamke – psihološki in finančni vidiki
 • Znamčenje in moč interneta in socialnih omrežij
 • Znamke in PR
 • Osebnost znamke
 • Portfelji znamk in njihovo urejanje
 • Interno znamčenje
 • Znamke in PR
 • Znamka kot dodana vrednost in inovacija

Termin in obseg svetovalnih ur je fleksibilen in se prilagodi željam in potrebam posameznika.