Svetovanje

Naše delo z vodilnimi in odločujočimi v podjetju je usmerjeno k temu, da bo podjetje z osredotočenim upravljanjem svojih znamk uspešnejše od konkurentov in bo sposobno:  (a) zgraditi čim višjo stopnjo identifikacije uporabnikov z njihovimi znamkami, (b) ustvariti ustvarjalno in inovacijsko kulturo zaposlenih, (c) razumelo kako ključno je jasno definiranje kaj, komu, kdaj, kje in kako bo podjetje komuniciralo. Strateško miselnost prenašamo na vse ravni in med vse deležnike v podjetju.

Naši svetovalci vam pomagajo do vaših komunikacijskih in motivacijskih ciljev s pomočjo:

 1. Nasvetov in posvetov kako zapolniti vrzeli med dejansko in želeno situacijo
 2. Dajanja napotkov, vodenja in treniranja
 3. Razvijanja upravljavskih veščin in znanj
 4. Definiranja poslanstva, ciljev in vizije
 5. Ocenjevanja trenutne situacije
 6. Odkrivanja potreb po izobraževanju, treningih in izvajanju operacij
 7. Izboljševanja interne komunikacije
 8. Izboljševanja učinkovitosti dela
 9. Povečevanja motiviranosti zaposlenih
 10. Povečevanje nivoja delovanja organizacije in dosežkov
 11. Doseganja zadovoljstva porabnikov in dvigovanja zvestobe kupcev

Svetovalci vas usmerjajo, da:

 1. Naredite prave diagnoze
 2. Identificirate prave potrebe
 3. Odgovorite na te potrebe
 4. Izboljšate upravljanje
 5. Dosegate zadovoljstvo zaposlenih in njih motiviranost

Vsebinska področja, ki jih s svetovanjem pokrivamo so:

Tržne znamke

 • Upravljanje tržnih znamk
 • Strategije in pozicioniranje oz. repozicioniranje znamk
 • Interno in eksterno komuniciranje znamk (oglaševanje, internet, PR, dogodki …)
 • Razvijanje novih in predelava obstoječih znamk
 • Dodajanje vrednosti znamki
 • Identiteta znamk (imena, znaki, barve, logotipi, grafični dizajn, zvok, vonj, oblika, embalaža, industrijski dizajn, itd.)
 • Pisanje znamkovnih in komunikacijskih brifov
 • Raztegovanje, krčenje in migriranje znamk
 • Urejevanje znamkovnih portfeljev (krovna blagovna znamka, produktne znamke, itd.)
 • Arhitektura znamk
 • Razumevanje B2C in B2B znamk
 • Definiranje vizije in poslanstva znamke
 • Moč in pomen identifikacije potrošnikov z znamko
 • Percepcija znamke in njen pomen na prodajne rezultate

Tržno komuniciranje

 • Oglaševanje (ATL, BTL, OTL)
 • Pospeševanje prodaje
 • PR in internet
 • Institucionalno komuniciranje (letna poročila, poslovna darila, koledarji, voščila, interne komunikacije…)
 • Principi in pasti medijskega načrtovanja in odkupa oglasnega prostora

Tržno raziskovanje

 • Vloga, pomen, moč in organizacija oznamčenega raziskovanja v podjetju
 • Pomen kvalitativnih in vloga kvantitativnih raziskav
 • Sinteza analitičnih podatkov s ciljem prihajanja do novih zaključkov
 • Sestavljanje vprašalnikov, določanje velikosti vzorca in segmentov
 • Interpretacija rezultatov in svetovanje pri spremembi vzorca delovanja
 • Razumevanje pozicije in percepcije znamke
 • Poznavanje ciljnih skupin, njihovih osebnosti in karakteristik
 • Povezovanje znamke s trendi na trgu
 • Razumevanje »Mi in oni« fenomena
 • Razlikovanje želenega in dejanskega ugleda znamke

Spodbujanje osebnostnega razvoja in inovativnosti

 • Prehod iz cone udobja v cono uspešnosti
 • Miselne in telesne veščine
 • Značilni pojmi poslovnega življenja (stres, strah, trema, jeza …)
 • Motivacija kot gibalo razvoja in sodelovanja

Graditev poslovne kulture in sodelovanja

 • Graditev in upravljanje ustvarjalne partnerske klime in kulture v podjetju
 • Vpliv timskega dela na izkoristek časa, produktivnost, kakovost in motivacijo
 • Tehnike reševanja problemov in ustvarjanja novih zamisli in idej

Turizem – pozicioniranje in komuniciranje

 • Temeljna obljuba turizma
 • Turistična znamka
 • Ključni stebri razvoja turizma
 • Zgodbe in doživetja
 • Integralni turistični proizvodi (ITP)
 • Definiranje in redefiniranje ciljnih skupin
 • Trendi v turizmu
 • Izdelava strategije razvoja turizma
 • Trženje turizma
 • Inovativni turistični pistopi

 

Znotraj naših svetovalnih programov vam ponujamo:

 • Enkratno svetovanje
 • Kratkoročno svetovanje o specifični temi
 • Kratkoročno svetovanje o določeni širši temi
 • Dolgoročno svetovanje o specifični temi
 • Dolgoročno svetovanje o določeni širši temi
 • Executive program – Individualni program za predsednike in izvršne direktorje

Strokovno svetovanje poteka v naprej usklajenih in potrjenih terminih in temah svetovanja. Svetovanje zaračunavamo na osnovi dejansko opravljenih svetovalnih ur.