Teambuilding – do razumevanja in znanja nekoliko drugače

 

Teambuilding - graditev skupinske pripadnosti in izkoriščanje potencialov, ki jih delovne skupine s skupnim delovanjem proizvajajo – je primerna oblika izboljševanja sodelovanja med ljudmi, graditve boljšega delovnega vzdušja in produktivnejše podjetniške kulture.

V BBS posredujemo znanja in veščine na najsodobnejši način, zato izkoriščamo tudi vse prednosti teambuildinga in ga po potrebi in željah vključujemo v naša izobraževanja. Kaj to pomeni?

Delo in igra. Naša srečanja se ne dogajajo zgolj in le v predavalnicah, sejnih dvoranah ali podobnih prostorih, temveč jih kombiniramo tudi z aktivnostmi zunaj njih. Zdi se nam namreč izjemno pomembno, da na eni strani povežemo delovne time v res trdne celote in na drugi strani omogočimo, da znanje in rezultate usposabljanj utrjujemo na najbolj učinkovit način – z igro, sproščeno in zabavno.

Primer. Za lažjo predstavo si poglejmo primer:

Če je izobraževanje dvodnevno in sta tematiki na primer Oblikovanje jedra in Temeljna obljuba znanke, potem bi kombinacija izobraževanja in teambuildinga potekala nekako takole:

Dan 1: Kaj je jedro znamke in kako ga oblikujemo?

Dopoldan:

 • teoretična razlaga
 • ilustracija vsebine s pomočjo primerov dobre prakse
 • prikaz napačnih primerov iz prakse
 • team building: formiranje ekip na osnovi psihofizičnih atributov (test osebnosti, medsebojno intervjuvanje in predstavitve)
Popoldan:
 • delavnica – oblikovanje jedra znamke
 • predstavitve delovnih timov
 • zaključek

Dan 2: Temeljna obljuba znamke

Dopoldan:

 • ilustracija vsebine s pomočjo primerov dobre prakse
 • prikaz napačnih primerov iz prakse
 • delavnica – oblikovanje jedra znamke

Popoldan:

 • delavnica – oblikovanje jedra znamke – nadaljevanje
 • team building: predstavitve rezultatov delovnih timov s pomočjo pantomime in lutkovne igre
 • zaključek