Testiranja znamk

Zakaj testiranje? Odločitev o izbiri imena, oblike, barv, vsebine, pomenskosti, razumevanja neke znamke je izjemno odgovorna naloga. Pogosto v raziskovanje znamke vložimo veliko truda in sredstev, časa in strokovnosti, vse s ciljem, da ustvarjalcu znamk, znamčenja in komunikacij podamo dobre napotke (brif) o tem, kakšno znamko želimo na trgu zgraditi. Tu pa nastopi eden največjih problemov: kaj nam zagotavlja, da je rešitev, ki nam jo ustvarjalec na podlagi brifa ponudi, optimalna in prava. Se lahko zanesemo na njegov občutek, na njegovo kilometrino? Smo prepričani, da je razumel naše napotke? Takšen problem se pogosto rešuje tako, da se razpiše natečaj in potem izbira med različnimi rešitvami. Verjamemo, da ste dovolj kompetentni, da izberete pravo, vendar kaj bo zagotavljalo, da je vaša odločitev optimalna tudi za trg in ne samo za vas? Ste pripravljeni prevzeti nase tudi to odgovornost?

Nič več napačnih odločitev. Da bi se izognili negotovostim, strahu pred napačnimi odločitvami in da bi tisto, kar potrdite kot pravo rešitev, pozitivno sprejel tudi trg, vam ponujamo edinstveno testiranje najpomembnejših komponent znamke med njenimi bodočimi uporabniki in zainteresiranimi odjemalci. Testiranja pokrivajo naslednje vsebine:

  • izbor najustreznejšega imena znamke
  • izbor najprimernejšega logotipa
  • izbira primernih barv oz. barvnih kombinacij
  • razumevanje pozicijskih stavkov
  • razumevanje oglasni sporočil
  • izbor najprimernejšega oglasa
  • izbor oseb, ki predstavljajo določeno znamko

Objektivnost in osredotočenost. Testiranja opravljamo med potencialnimi uporabniki (naključnimi ali izbranimi), vzporedno pa lahko tudi med zaposlenimi (to toplo priporočamo). Testiranje poteka preko spleta.

Vprašanja so semantičnega značaja in respondenti od vsega začetka ne vedo, kaj je dejanski predmet testa. To izjemno poveča objektivnost odgovorov. Sodelujoči pri testu nimajo vpogleda v več vprašanj hkrati, kar zagotavlja maksimalno osredotočenost.

Osnovni pogoj za testiranje je, da v test vedno vključimo pet različnih rešitev. Tako povečamo objektivnost testa na najvišjo možno raven. V kolikor naročnik ne razpolaga s petimi rešitvami, poskrbimo za manjkajoče rešitve mi.

Strokovno komentirani rezultati. Po opravljenem testiranju podamo strokovno poročilo in komentar, ki razloži dobljene rezultate ter priporočilo. Vsi rezultati in izsledki so poslovna tajnost in jih je mogoče javno obelodaniti samo s privoljenjem naročnika.

Cena testiranja. Cena testiranja je odvisna od mnogih elementov, zato prosimo, da nas kontaktirate. Na podlagi vaše razlage bomo pripravili ustrezno oceno vrednosti testiranja.