Pospeševanje inovativnosti in kreativnosti – Innovation IQ

Podjetniška kreativnosti in graditev inovacijske kulture sta kapital, ki ga vsako podjetje ima v svojih zaposlenih.

Koliko se  vlaga v HR kapital in koliko se ga izkorišča, je odvisno tudi od razumevanja pomena inovativnosti in ustvarjalnega duha zaposlenih, predvsem pri njihovem vodstvu. Pogoj za inovacijsko kuturo sta svobodna ustvarjalnost in zmožnost povezovanja različnosti v nove dimenzije.  Drugi pogoj je, da v podjetju obstaja miselnost, da se dolgoročna prednost in stabilnost ustvarja s tem, da je podjetje korak pred tekmeci. To pa je mogoče le, če ima prave rešitve, to je takšne, ki jih drugi ne ponujajo trgu ali jih uporabljajo pri svojem delovanju podjetja. Tretji pogoj je, da se tega tako vodstvo kot vsi zaposleni zavedajo, da sta ustvarjalnost in inovativnost zaželeni in spodbujani.

Kreativnost je osebni kapital in skupinski kapital. Prvi pomeni nadgradnja znanja in veščin, je višji nivo inteligence. Znanje in veščine so najpogosteje rutina in ne prinesejo napredka. Korak od doseženega so novi pogledi na obstoječe, so nove rešitve, nove uporabe, nove vrednosti. Drugi je skupinski kapital, ki predstavlja razumevanje, da več zamisli pomeni večje bogastvo. Izmenjava idej je valilnica novih idej in rešitev. Kroženje ustvarjalnih domislic vliva optimizem, vliva zavedanje, da je mogoče izdelke, storitve, dejanja, komunikacije, stvaritve izboljševati, predrugačiti, prenoviti, narediti na povsem na nov način.

Ustvarjalnost generira optimizem, optimizem generira srečo, sreča generira motivacijo, motivacija generira produktivnost, produktivnost generira rezultate. Osebne in skupinske, podjetniške in kapitalske!