Cilji usposabljanj

Vsako podjetje poganjajo motivirani in usposobljeni zaposlenih. Ti so največje in pogosto ne povsem izkoriščeno bogastvo. Konkurenčnost na trgu je vse večja, zato je potrebno, če se želi vzpostaviti  ali ohranjati konkurenčne prednosti, zaposlene ustrezno usposabljati in izobraževati. Tvorno delujoč zaposleni nima le znanj in veščin ter opravlja delo v skladu s pričakovanji, temveč ima tudi sposobnost ustvarjanja novosti, idej in inovativnih rešitev. S takšnim razmišljanjem omogoča , da se podjetju zna odzivati na spremembe v okolju na načine, da ga ne ogroža konkurenca, Zaposleni z obogatenim načinom razmišljanja, z drugačnimi pogledi na probleme in izzive ter z uporabo najboljših tehnik prispevajo k večji konkurenčnosti podjetja in njegovi dolgoročni stabilnosti.

Cilji naših usposabljanj so:

  • motivirati ljudi k sodelovanju, k usmerjenemu razmišljanju ter ustvarjanju
  • prepoznati kako z malo vloženega časa pridemo do velikih ter uporabnih rešitev in idej
  • porušiti ovire, ki onemogočajo boljšo izkoriščanje lastne inovativnost in ustvarjalne sposobnosti
  • osvojiti top tehnike za motiviranje kreativnosti