Namen usposabljanj

Ena največjih težav v podjetijih je, kako zaposlene pridobiti k tvornemu sodelovanju in dodatnemu razmišljanju, ko gre za iskanje novih poti, novih rešitev, novih idej, novih programov, novih izdelkov in storitev, novih organizacijskih struktur, novega načina vodenja projektov …

Naša usposabljanja želijo prav to težavo premostiti. Zato je njihov namen:

  • iz zaposlenih izvabiti zamisli, ki bodo povečale prodajo, pripadnost, dolgoročno stabilnost
  • spodbuditi povezovanje obstoječega znanja, védenja in izkušenj v nove oblike, uporabe, vrednosti …
  • zgraditi inovacijsko kulturo – vsaka ideja šteje