BrandBusinessSchool zgodba

Ideja o ustanovitvi institucije, ki bo posredovala znanja in izkušnje iz področja tržnega komuniciranja in marketinga, je padla na eni od večerij med Mojco Randl, Mitjem Tuškejem in Andrejem Pompetom. Bilo je okoli preloma tisočletja in takrat je bila to samo ideja o akademiji, ki bi bila sposobna posredovati trgu tisto, česar dotlej ni bilo mogoče najti. Nekaj let za tem se je na pogovoru med Andrejem in takratnim predsednikom uprave GEA College-a Francijem Vidicem dejansko začela predzgodba mednarodne poslovne šole BrandBusinessSchool. Franci je predlagal, da Andrej pripravi nov program, ki bi ga ponudili slušateljem. Andrej je zasnoval program, imenovan Brending, ki se je osredotočal na pomen in pravilno upravljanje tržnih znamk in tako je nastal prvi tovrstni študij na temo tržnih znamk. Program je končalo pet generacij slušateljev. V naslednjih letih pa je ideja začela dobivati nove dimenzije, začela je zoreti zamisel o bolj strukturno bogati in samostojni obliki šolanja ter usposabljanja. Skupaj so sedli ljudje iz agencije Formitas in agencije Futura (Marko Vičič in Marjana Lavrič Šulman) ter se odločili, da ustanovijo evropsko poslovno šolo BrandBusinessSchool. Andrej se je odpravil na pot po deželah nove Evrope in uspel pridobiti strokovne kadre, ki so postali tesni sodelavci šole. Prav tako se je povezal s svetovnim gurujem Leslijem de Chernatonyjem, ki je postal eden od ključnih mož šole. Z njegovo pomočjo je pripravil vsebinski skelet in program šolanja, ki naj bi v bližnji prihodnosti postal eden temeljnih produktov šole. Žal je vmes posegla recesija in sanje o šoli se niso uresničile. Zato je bilo potrebno najti nove poti, nove izzive. Tako je Andrej začel pripravljati in-company programe, ki so že v začetku poželi odlične rezultate (ocene udeležencev so se gibale med 4,5 od 5). V tem času je Andrej tudi prevzel vodenje ustanove, agencija Futura pa se je umaknila iz sodelovanja.

V naslednjih letih je naključje hotelo, da BrandBusinessSchool v svojo ponudbo vključil progame iz področja turizma, ki se je kot panoga začel strmo razvijati. Začelo se je sodelovnje z Matejo Gruden, dotedanjo novinarko, ki se je specializirala za področje turizma in Tomažem Štefetom iz podjetja Gabrun. Oblikovalo se nekaj inovativnih programov, usmerjenih predvsem v kreiranje integralnih turističnih produktov, znamčenje destinacij in priprave strategij razvoja destinacij. V zadnjem času je v teku priprava širšega programa usposabljanj in izobraževanj z več prodročij: Upravljanje znamke in znamčenje, Učinkovito komuniciranje vsebin, Osebna rast in učinkovitost zaposlenih, Ustvarjalni in inovacijski IQ zaposlenih ter že znani programi s področja turizma.