Namen usposabljanj

  • motivirati k uporabi zgodb na vseh področjih
  • pokazati kaj vse so dobri viri zgodb
  • naučiti kaj je v zgodbi pomembno in kaj  ne
  • izbirati pravi naslov zgodb
  • naučiti kako z vsebino, spremenjeno v zgodbo, ustvariti več pozornosti/interesa
  • prestopiti iz utečenih načinov v povsem nova/drugačna snovanja in uporabo zgodb