Cilji usposabljanj

Ni vsak zaposleni enako prodoren, motiviran in samozavesten. Mnogi od njih tudi niso uspeli odkriti svoje kompetence in se soočiti s svojimi pomanjkljivostmi. Nekateri ne vidijo nevarnosti, ki prežijo nanje iz okolja in v okolju, v katerem delujejo, ne vidijo priložnosti zase, za ožji krog sodelavcev ali za celotno podjetje. V prihodnost usmerjeno podjetje pomaga zaposlenim pri graditvi osebnostnih komponent.

Pripravili usposabljanja, ki imajo namen, da zaposleni

  • pridobijo veščine, da jih situacije, ko so pod pritiski ali stresom, ne vržejo iz tira, da ohranjajo optimalno delovanje in jih ne omejujejo,
  • prepoznajo svoje osebne strahove in se znanjo z njimi spoprijeti,
  • pravilno razumejo cilje, pozitivno gledajo na probleme in izzive,
  • povečajo sposobnost zamišljanja, doseganje koncentracije in
  • upravljajo svoja čustva ter znajo ustvariti miselno energijo.