Vsebine usposabljanj – HR

Tema 1: OSEBNA SWOT ANALIZA & KPI

Vsak človek je unikum in kot je dejal 5-letni deček, begunec iz Afrike “Vsakdo od nas je prišel nasvet z neko nalogo. Jaz zaenkrat še ne vem katera naloga je to, a se je veselim.” Koliko njegov prvi stavek drži je sicer vprašanje, dejstvo pa je, da lahko skoraj vsakdo vpliva na svojo življensko pot in na uspešnost na tej poti. Da bi to bilo mogoče, se mora najprej zavedati samega sebe, svojih prednosti in slabosti in ugotoviti kaj v okolju mu ponuja priložnosti in kje tičijo nevarnosti. Tako zasebno kot profesionalno. V obeh je lahko uspešen in če je temu tako, je motiviran. Motiviranost pa je osnova, da takšen uspešno soustvarja uspeh podjetja, kjer je zaposlen.

za vse nivoje zaposlenih

 • SWOT – zasebna in profesionalna samoanaliza
 • prednosti in kompetence – zasebne in profesionalne
 • možnost izkoriščanja priložnosti
 • slabosti, ki zmanjšujejo lastno vrednost in samozavest
 • slabosti kot priložnost
 • ključni osebni kazalniki uspešnosti (KPI)

Tema 2: TOP PERSONAL SKILLS

za vse nivoje zaposlenih

 • akcijsko usmerjanje: osredotočenje na prave cilje, dobro sestavljanje ciljev, pravilno razumevanje vsebine in dimenzije časa
 • kreativno zamišljanje: razvijanje sposobnosti mentalne vizualizacije, vizioniranje – aktivno ustvarjanje prihodnosti, ustvarjanje baze podob uspeha
 • produktivno analiziranje: zavedanje o dveh notranjih glasov, upoštevanje pomembnosti pozitivnega odnosa do pojavov okoli sebe, razumevanje, da pozitivna misel vodi v uspeh
 • ohranjanje mirnosti: zakaj je živčnost odlična, sproščanje v napetih trenutkih, priklic umirjenosti
 • koncentracija: fokusiranje pozornosti, uporaba namigov in iztočnic, ureditev samega sebe in svoje zavesti
 • čustvena močspoznavanje čustev, prepoznavanje “vročih gumbov, tvorno upravljanje s čustvi
 • polnjenje z energijo: miselna energija, telesna energija, ustvarjanje energije, energija na zalogo
 • konsistentnost: uravnoteženost vseh veščin, osebni recept za samozavest in samoizpolnjenost

Tema 3: PRIPRAVA USPEŠNE DELAVNICE

za organizatorje delavnic, vodje oddelkov in služb ter poslovne sekretarje

Delavnice za zaposlene imajo en sam velik namen: dati zaposlenim priložnost, da tako ali drugače sooblikujejo in vplivajo na uspeh organizacije v kateri delajo. To jim potrjuje zavedanje, da so kot posamezniki pomemben del celotnega podjetniškega organizma. Organiziranje in vodenje poslovne delavnice se zdi enostavno, a samo zdi. Vsak, ki je kdaj načrtoval delavnico, bo povedal, da je to zahtevna naloga, ki zahteva brezhibno organizacijo, polno osredotočenost in veliko ustvarjalnosti. Pripravili smo usposabljanje, kjer se bodo udeleženci usposobili za profesionalno pripravo delavnice, ki bo pomembna, produktivna in nepozabna!

Program usposabljanja

 • Opredelitev ciljev
 • Izbira lokacije
 • Izbira vabljenih udeležencev
 • Priprava učinkovitega programa in follow up aktivnosti
 • Pravilna priprava in uporaba ppt podpore pri izvajanju
 • Priprava delovnih listov, obrazcev za podporo pri delu
 • Priprava poročila
 • Nujne postranske aktivnosti
 • Pripomočki

Delavnica zaobsega vse potrebno vedenje, znanje in spretnosti, ki so potrebne za organiziranje uspešne delavnice.

Tema 4: KAKO POSTATI MODERATOR DELAVNIC

za kadrovike, vodje oddelkov in druge, ki jih vodenje delavnic zanima

Nekateri ljudje sovražijo delavnice. A zakaj? Najverjetneje so izkusili slabo načrtovano in še slabše izpeljano delavnico, ki jo je vodil neusposobljen moderator. Delavnice so dobre kadar je vsebina skrbno načrtovana in kadar ima navdihujočega in usposobljenega moderatorja, ki mora poskrbeti za nemoten potek delavnice. Moderator lahko prihaja bodisi iz krogov izven podjetja ali pa je to lahko nekdo iz podjetja.

Program usposabljanja

 • Potrebne lastnosti moderatorja (empatija, pozorno poslušanje, objektivnost, nevtralnost)
 • Naloge moderatorja pred delavnico (animativno poimenovanje delavnice, načrtovanje vsebine in poteka, potreben čas in ustrezen prostor)
 • Naloge moderatorja med trajanjem delavnice (aktivno sodelovanje, reševanje konfliktov, načrtovanje in usmerjanje procesa, uravnotežanje sodelovanja, vzdušje v skupini, spodbujanje ustvarjalnosti, vrednotenje rešitev, učinkovito doseganje ciljev v skupini)
 • Naloge moderatorja po zaključeni delavnici (poročilo, zaključki, dokumentacija)
 • Pripomočki za dobro moderiranje
 • Tehnike, ki jih lahko moderator uporabi pri delu
 • Najučinkovitejši »icebrakerji«
 • Ustvarjanje interaktivnosti med udeleženci

Na usposabljanju bomo udeležence oborožili z vsemi potrebnimi lastnostmi in vedenji uspešnega moderatorja.

 

Podrobnejšo predstavitev vsebin in prilagoditev vašim zahtevam in potrebam bomo predstavili na srečanju z vami.

Za več informacij in dogovor za sestanek pišite na info@brand-business-school.com ali pokličite 01 430 29 03.